ASKON-ZAYKOV Ltd.

Bulgaria 2700 Blagoevgrad, 7, OBEL Str.
3
A 17
Technomebel

Фирма  АСКОН – ЗАЙКОВ  ЕООД е инженерингова фирма, приемник на фирма ЕТ Иван Зайков и част от клъстер АСКОН.

Основната дейност на фирмата е производство на машини и съоражения за хранително-вкусовата и лека промишленост. Машините се изработват по заявка на клиента и се

се монтират на мястото в технологичната  линия, посочено от клиента. Изработените единични бройки машини по индивидуален проект се монтират в т. нар. „тесни места“ и този подход е особено полезен при реконструкции и увеличаване на производствени мощности.

 Вземайки предвид увеличеното търсене на пелети от дървесина,  фирма АСКОН – ЗАЙКОВ  вече предлага на пазара едноходови и двуходови сушилни барабани за производство на пелети.

За същото производство се изработват специфични транспортни ленти, шнекове и бункери.

Contact

073 83 52 52
+359 888 455 379
ivanaskon@abv.bg
www.askon-zaykov.com

Features