Съпътстваща програма

 

 

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА >>

 

 19 април, вторник

 

11:00 ч. - 11:30 ч.

Тема: Недостигът на кадри и как да си "внесем" работна ръка от чужбина 

Лектор: Любо Гетов, АПА 

 

12:00 ч. - 12:30 ч.

Тема: Отпадъците от мебелната индустрия в контекста на кръговата икономика - какви са решенията

Лектор: Инж. Петър Дишков, Кроношпан

 

 

 

Семинарна зала в зала 2

 

 

 20 април, сряда

 

 

11:00 ч. - 11:30 ч. 

Тема: Какви са програмите и проектите на Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, от които бизнесът може да се възползва (ИАНМСП)

12:00 ч. - 12:30 ч. 

Тема: Защо е важно да рекламираме онлайн и как можем да достигнем до нашата целева публика (X-plora Георги Малчев)

Семинарна зала в зала 2