Удължава се срокът за кандидатстване за индивидуално участие в изложение ТЕХНОМЕБЕЛ 2021

До 8 октомври, включително, компаниите могат да подават своите документи

До 8 октомври, включително, се удължава срокът, в който български компании могат да кандидатстват за държавно финансиране на индивидуалното си участие в ТЕХНОМЕБЕЛ 2021. Международното изложение за дървообработваща промишленост ще се проведе от 10 до 13 ноември в Интер Експо Център.

Финансирането е осигурено чрез Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”.

Обхватът на ТЕХНОМЕБЕЛ 2021 включва: дървообработващи машини и оборудване, бояджийска техника, инструменти и консумативи, машини и материали за тапициране на мебели, опаковки и опаковъчна техника, материали за производство на мебели, кантове, мебелен обков, механизми, детайли и елементи, лепила, лакове, байцове и натурални масла; кухненски уреди за вграждане, мивки и смесители и др.

През тази година ТЕХНОМЕБЕЛ ще се проведе за 19-и път, привличайки интереса на български производители, представители за България на водещите световни производители на машини, материали и аксесоари за мебелно производство, чуждестранни компании.

За участие в изложението, предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

  • предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
  • предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

ИАНМСП поема разходите за:

– наем на изложбена площ не по-малко от 10 кв. м. на одобрено предприятие (фирмите ще бъдат разпределени индивидуално в тематичните палати на база произвеждани продукти);

– проектиране и изграждане на стандартен щанд;

– оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– регистрация на изложителите, медийни такси;

– услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

 

Фирмите, одобрение за участие в ТЕХНОМЕБЕЛ 2021 следва да поемат:

– 15 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни (медийни) такси и др. за първо участие на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина

– 20 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни (медийни) такси и др. за второ или трето участие на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина

– 25 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни (медийни) такси и др. за повече от три участия на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина

 

Както и:

–        транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

–        командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

–        заявени допълнителни услуги, извън изброените в общите условия за участие;

–        застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

–        застраховка на представителите на предприятието.

 

ТЕХНОМЕБЕЛ

 

Документите, които всяка компания трябва да попълни при кандидатстването си за индивидуално участие в ТЕХНОМЕБЕЛ 2021, ще откриете на линка: www.sme.government.bg/?p=55507