NEW BULGARIAN UNIVERSITY

Bulgaria 1618 Sofia, 21, Montevideo Str.
2
B 6

БП ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

МП ПРОСТРАНСТВЕН И ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН ЗА ИНТЕРИОР

Завършилите програмите могат да се изявяват като специалисти по пространствен и продуктов дизайн за интериор, като консултанти и проектанти в държавни и частни фирми, студия и архитектурни бюра, а също и на свободна практика.

Бакалавърската програма обхваща освен курсове с професионална насоченост, но и такива за многостранно обогатяване на общата култура. Програмата дава възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия и Испания.

Магистърската програма е с практическа насоченост.

Контакти

www.nbu.bg

Features