RALITZA DENCHEVA ART

Bulgaria Mladost 1/ Musagenica, bl.82, vh.1, ap.57
6
C 11

Наричат Ралица Денчева една от най-нежните съвременни авторки. Живописните й платна /портрети, цветя и мистични композиции/ носят дълбоките корени на традицията и фолклора, съхранили езотерична мъдрост, духовна чистота, божествено прозрение, красота и вдъхновение. Нейната живопис е интимна, но и сакрална. В центъра е жената- символ на красота, мъдрост, любов и вдъхновение. Като представител на една от най-благородните традиции на пластическото българско изкуство в лицето на Б.Георгиев, В.Стоилов и Майстора, както и като последователка на Е.Карамихайлова, Елисавета Консулова-Вазова и Вера Бонева, но и със школовката и изучаването на западно-европейските рисувачи и ренесансови майстори, хуманизмът на Ралица Денчева е приятно и романтично женствен, изпълнен с духа на майчинството, нежността, чистотата и невинността. Картините й биха радвали хора, които искат в дома им да има покой, добра енергия, зареждане с изконни ценности, с интерпретации на иконната култура.

Контакти

0886 096 408
ralitza_dencheva7@abv.bg
www.ralitzadencheva.com

Features