UNIVERSITY OF FORESTRY

Bulgaria 1756 Sofia, 10, Kliment Ohridski Blvd.
2
D 11
Техномебел

В Лесотехнически университет, факултет „Горска промишленост“ се подготвят инженери в областта на дървообработването, дизайна и производството на мебели в специалностите „Технология на дървесината“ и „Инженерен дизайн (Интериор и дизайн на мебели)“ в три степени на обучение – ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“.

Освен в горните специалности университетът подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на горското стопанство, ландшафтната архитектура, екология, агрономство, ветеринарна медицина и стопанско управление.

Контакти

+359 2 91 907
+359 2 862 28 30
dean_wwi@abv.bg
http://www.ltu.bg/

Features