TRADE AND INVESTMENT PROMOTION SECTION EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND IN SOFIA

Bulgaria 1680 Sofia 6, Bitolia Str.
4
A 3
Светът на мебелите

Отдел за Промоция на Търговията и Инвестициите на Посолство на Република Полша в София насърчава бизнес отношения помежду Полша и България. Нашата мисия е да предлагаме помощ на полските дружества, както и да осигурим подкрепа на българските компании, които се интересуват от внос на полски стоки и услуги, както и от инвестиции.

Притежаваме постоянно актуализирана база данни, съдържаща информация за полски и български фирми и търговски оферти. Ако търсите нови търговски партньори, нови бизнес възможности или производители на определени стоки можете да се обърнете към нас.

Контакти

+359 2 869 11 25, +359 2 869 11 50
+359 2 869 11 29
sofia@trade.gov.pl
http://www.sofia.trade.gov.pl

Features