PROFESSIONAL SCHOOL OF ARCHITECTURE AND WOOWWORKING HRISTO BOTEV

Bulgaria 4002 Plovdiv,70,Gladston str.
6
C 10

Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ гр. Пловдив е едно от най- старите учебни заведения в страната- през настоящата 2017 г. отбелязва 110- годишния юбилей от основаването си. Съчетава в себе си най- доброто от традициите в областта на мебелното производство и дизайн, но и постоянно се модернизира- като материална база, въвеждане на нови технологии, участие в подготовката и реализирането на модерни проекти.
   Гимназията е пионер в две начинания:
– През учебната 2016/ 2017 г. , по немски образец, се постави началото на дуалното обучение, което представлява обучение на две места- в професионалното училище и в предприятие, като едновременно с теорията, учениците придобиват и така нужните им професионални умения в реална работна среда; получават трудово възнаграждение по време на обучението си. Партньор на ПГВАД  „ Христо Ботев" в това начинание е „ ТЕД- БЕД“ гр. Пловдив.
– Факт е основававнето на Първа ученическа кооперация „ПУМИК 2015“, където учениците приемат и реализират поръчки по специалностите си, като получават възнаграждение за положения труд.
            Училището разполага с 3 напълно оборудвани кабинета по информационни технологии, библиотека, лекарски кабинет, предоставя се възможност на учениците да ползват общежитие, безплатни учебни помагала, социлни стипендии, отдих в почивната планинска база в с. Манастир.
            Изучават се програмите AutoCAD, PhotoShop, CorelDraw. В експлоатация е първият център за лазерно рязане и гравиране на дървесина. От 2003 г. до днес училището е реализирало 17 европейски проекта за практика в реална работна среда в сродни базови предприятия в гр. Пловдив, гр. Вроцлав- Полша, гр. Хале и гр. Магдебург- Германия. От проведените осем Панорами на професионалното образование и обучение, седем пъти ПГВАД  "Хр. Ботев"печели първо място.
Получили добра подготовка , с гордост можем да отбележим, че много от нашите възпитаници продължават образованието си във висши учебни заведения. 

Контакти

+359 32 64 23 48
+359 32 64 25 62
tdvap@abv.bg
http://www.pgvad.org

Features