BRANCH CHAMBER OF WOODWORKING AND FURNITURE INDUSTRY IN BULGARIA

Bulgaria 73, Todor Alexandrov blv., fl. 6, office 5 BG - 1303 Sofia, Bulgaria
4
D 14

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ е единственият официален представител на работодателите в секторите Мебели, Дървообработване, Производство и доставка на машини и материали за дървообработването и производството на мебели. При нас на доброволни начала могат да членуват всички юридически и физически лица, заети с производствена, търговска или друга дейност свързана с бранша.

Браншовата камара е страна при преговори с правителството, профсъюзите и други български и международни организации. Изпълнява и представителни функции пред чуждестранните браншови организации.

Контакти

+359 2 963 42 99
+359 889 101 631
+359 2 816 42 80
office@timberchamber.com
http://www.timberchamber.com

Features