Защо да участвам

Защо да участвам?

Статистическа информация за сектора:

  • 2,5 % от БВП на страната
  • традиционна индустрия
  • квалифициран персонал
  • около 45 000 заети в сектора, 8% от общия брой работещи в страната
  • ориентиран към износ
  • иновационни дейности
  • конкурентен
  • обем продажби сектор "Производство на мебели": 624,794,885 евро
  • обем продажби в сектор "Дървообработване": 305,422,075 евро