Профил на купувача

Отговорници по снабдяването на:

  • търговски вериги на дребно
  • проектантски бюра
  • архитекти
  • интериорни дизайнерски студия
  • купувачи от търговски и проектантски вериги
  • собственици на търговски вериги на едро или дребно
  • купувачи от архитектурни и интериорни студия
  • специалисти от професията
  • купувачи неквалифицирани в стимулиращата програма