Работно време

Работно време за изложители

23 април от 08.30 до 18.30 часа
24 - 25 април от 09.00 до 18.30 часа
26 април от 09.00 до 17.30 часа