Работно време

Работно време за изложители

от 27 септември до 29 септември от 09.30 ч. до 18.30 ч., на 30 септември от 09.30 ч. до 16.30 ч.


Работно време за посетители

от 27 септември до 29 септември от 10.00 ч. до 18.00 ч., на 30 септември от 10.00 ч. до 16.00 ч.