Работно време

Работно време за изложители

от 29 септември до 1 октомври от 09.30 ч. до 18.30 ч., на 2 октомври от 09.30 ч. до 16.30 ч.


Работно време за посетители

от 29 септември до 1 октомври от 10.00 ч. до 18.00 ч., на 2 октомври от 10.00 ч. до 16.00 ч.