Схема на залите

В дните на ТЕХНОМЕБЕЛ, в четири изложбени зали, ще имате възможност на място да се информирате за най-новите тенденции и иновации при материалите, машините и оборудването за дървообработване и мебелното производство в България.