Работно време

Работно време за посетители

24 - 27 Април: 10.00 - 18.30 ч.

28 Април: 10.00 - 16.00 ч.

Достъп: билети, печатни покани, онлайн регистрация