Работно време

Работно време за изложители

24 Април: 08.30 - 19.00 ч.

25 - 27 Април: 09.00 - 19.00 ч.

28 Април: 09.00 - 17.00 ч.


Работно време за посетители

24 - 27 Април: 10.00 - 18.30 ч.

28 Април: 10.00 - 16.00 ч.